LIÊN HỆ

Mọi thông tin xin liên hệ với Công ty TNHH dịch vụ cáp treo Tâm Đức:

Địa chỉ: Thôn Trại Lốc 1, xã An Sinh, Thị xã  Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0868.996.798 / 0165. 8817.186

Email: Pkd.captreongoavan@gmail.com /captreotamduc@gmail.com

Facebook: facebook.com.vn/ Cáp treo Ngọa Vân

Ban quản lý Chùa Ngọa Vân

Địa chỉ: 

Phụ trách:

Điện thoại: