Kỹ thuật Archives - Ngọa Vân Am

THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG CÁP TREO ĐỂ BẢO TRÌ

Cáp treo Ngọa Vân – Hồ Thiên xin thông báo, nhằm đảm bảo chất lượng vận hành cáp treo, hệ thống cáp treo lên chùa Ngọa Vân sẽ tạm ngưng vân hành vào ngày 23 và ngày 24 tháng 09 năm 2019 để kiểm tra bảo trì hệ thống. Hệ thống cáp sẽ phục vụ […]

Read More »